Course sections

KANDUNGAN KURSUS

Kandungan Kursus

KANDUNGAN KURSUS

1. Industri Terubah oleh Teknologi Baru
2. Apa Teknologi Disruptive yang Bererti Pengurusan Kekayaan & Kewangan?
3. Apa itu Ekonomi GIG?
4. Apa itu Fintech?
5. Apa itu Ai atau Pembelajaran Mesin?
6. Pengelasan Fintech
7. Nilai Fintech
8. Transformasi dalam Perkhidmatan Kewangan
9. Cabaran dari sudut Syariah
10. Beberapa bukti dalam tulisan Arab

  • Industries Disrupted by New Technologies
  • What Disruptive Technology Would Mean to Wealth Management & Finance ?
  • What is GIG Economy?
  • What is Fintech ?
  • What is Ai or Machine Learning ?
  • Fintech Classification
  • Value of Fintech
  • Transformation in Financial Services
  • Shariah Challenges
  • Several evidences in arabic script