PREVIEW DAN KANDUNGAN

Indeks Kandungan Kursus

1. PENDAHULUAN
i. Jutawan Dunia vs Jutawan Akhirat

2. ASAS PELABURAN SAHAM
i. Maksud Pemilikan Saham
ii. Jenis-Jenis Pelabur
iii. Pengenalan Bursa Malaysia
iv. Apa Yang Berlaku di Bursa Malaysia
v. Contoh Trading Platform Saham
vi. Waktu Jual Beli Saham

3. ASET DIGITAL DAN MATA WANG KRIPTO
i. Pengenalan Digital Aset?
ii. Status Digital Aset
iii. Ciri-Ciri Bitcoin dan MataWang Kripto
iv. Contoh Trend Statistic Bitcoin
v. Contoh Exchanger Bitcoin di Malaysia

4. ASAS PENGENALAN BLOCKCHAIN
i. Apa itu Blockchain?
ii. Ciri-Ciri Blockchain
iii. Kepentingan Blockchain

5. HUKUM DAN ISU DALAM PELABURAN DIGITAL ASET
i. Fatwa dan Hukum Bitcoin
ii. Hukum Blockchain
iii. Isu-Isu dan Cabaran Matawang Kripto
iv. Analisa Shariah Bitcoin