Teknik Carian Sumber Hadith (Tahap Awal)

Kursus pendek bersijil berdurasi 2 Jam 15 Minit ini akan menerangkan kepentingan carian sumber dan darjat hadith. Seterusnya sesi pemahaman kaedah mengenalpasti hukum hadith dijalankan. Terakhir, penceramah menerangkan tatacara penggunaan perisian pencarian hadith dalam talian.

Objektif kurus ini adalah:
1.Mendidik masyarakat mengenai teknik carian sumber hadith terutama kepada golongan pemula.

Pensyarah untuk kursus ini adalah Ustaz Dr. Faisal Ahmad Shah

Kursus ini sesuai Untuk: Masyarakat Awam

Isi Kandungan:
1. Kepentingan carian sumber dan darjat hadith.
2. Kaedah mengenalpasti hukum hadith dijalankan
3.Tatacara penggunaan perisian pencarian hadith dalam talian.

Activiti : Penerangan & soal jawab

Tempoh Masa Kursus : 2 Jam 30 Minit

Isi Kandungan:

 • Kepentingan carian sumber dan darjat hadith.
 • Kaedah mengenalpasti hukum hadith dijalankan.
 • Tatacara penggunaan perisian pencarian hadith dalam talian.

Di akhir kurus ini anda akan:

 1. Memahami kepentingan carian sumber dan darjat hadith.
 2. Memahami kaedh mengenalpasti hukum hadith dijalankan.
 3. Mengetahui tatacara penggunaan perisian pencarian hadith dalam talian.

1
Nota Bengkel Teknik Carian Sumber Hadith Untuk Pemula
40 pages

1
1. Kepentingan carian sumber dan darjat hadith.
55 Min
 • Definisi Ulum al Hadith
 • Pembahagian ilmu al hadith kepada Ilmu Wirayah & Ilmu Dirayah


1
2. Kaedah mengenalpasti hukum hadith dijalankan
38 Min
 • Pembahagian Hadith melihat kepada sedikit atau banyak jalannya
 • Terbahagi kepada Hadith Mutawathir dan hadith ahad defenisi mutawatir

1
3. Tatacara penggunaan perisian pencarian hadith dalam talian.
58 Min
 • Pembahagian hadith terbahagi kepada makbul dan ditolak
 • Contoh Hadith sahih
 • Contoh Hadith sahih lighayrihi
 • Contoh hadith hasan
 • &lain lain

1
Kuiz Al hadith
5 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Price:
RM49.90