Audit Halal, Pasca Sijil Halal dan Halal Toyyiba

Kursus pendek bersijil berdurasi hampir 3 jam ini ialah untuk memberikan penerangan mengenai setiap produk dan perkhidmatan yang dilaksanakan dalam industri Halal haruslah selari dengan Maqasid Shariah. Untuk itu, Panel VHS kita pada kali ini iaitu Ustaz Nasron akan berkongsi topik-topik berkaitan Maqasid Shariah dan aplikasinya. Pensijilan Halal, bukan hanya penting pada permulaan permohonan. Bahkan, untuk ‘mantain’ pensijilan tersebut selepas mendapat sijil Halal juga adalah amat penting.Kita banyak menggunakan produk yang mempunyai logo Halal. Ianya lebih diyakini kerana telahpun diaudit oleh pihak berkuasa berwibawa (JAKIM/JAIN). Adakah kucing juga harus memakan makanan yang Halal? Banyak lagi persoalan lain yang boleh ditanya kepada Panel kita yang kita jemput khas. Beliau mempunyai kepakaran dalam isu Jallalah serta fatwa semasa. Panel: Dr. Aizat Jamaluddin, IIUM

Objektif:
1. Faham dengan lebih mendalam tentang bagaimana pengauditan terhadap produk Halal dibuat
2. Faham dengan lebih mendalam tentang topik-topik dan isu berkaitan tanggungjawab pematuhan halal pasca pensijilan
3. Faham dengan lebih mendalam tentang topik-topik dan isu berkaitan isu haiwan jallalah serta fatwanya.
4. Mengetahui kepentingan kebersihan dan keselamatan makanan dalam produk halal.
5. Faham dengan lebih mendalam tentang topik-topik dan isu berkaitan maqasid syariah dalam industri halal.

Fasilitator : Pn Norhaizam, En Mohd Hisham, Dr. Mohd Aizat, En Sazly Azizuddin, Ustaz Ahmad Nasron

Sesuai Untuk: Semua yang berminat dalam ilmu halal di dalam pengurusan dan maqasid syariah

Isi Kandungan:
i. Pengauditan Halal
ii. Pasca Pensijilan Halal
iii. Haiwan Jalallah
iv. Halalan Thoyibban
v. Maqasid Syariah

Tempoh Masa Kursus: 2 Jam 23 Minit

Di akhir kursus ini anda akan:
1. Faham dengan lebih mendalam tentang bagaimana pengauditan terhadap produk Halal dibuat
2. Faham dengan lebih mendalam tentang topik-topik dan isu berkaitan tanggungjawab pematuhan halal pasca pensijilan.
3. Faham dengan lebih mendalam tentang topik-topik dan isu berkaitan isu haiwan jallalah serta fatwanya.
4. Mengetahui kepentingan kebersihan dan keselamatan makanan dalam produk halal.
5. Faham dengan lebih mendalam tentang topik-topik dan isu berkaitan maqasid syariah dalam industri halal.

1
i. Pengauditan Halal
42 Min
 1. Apa itu audit halal
 2. Siapa yang bertanggungjawab
 3. Bila audit halal dilakukan
 4. 3 peringkat audit

1
ii. Pasca Pensijilan Halal
17 Min

Tanggungjawab halal:

 1. Aktiviti penyelenggaraan sijil halal
 2. Tanggungjawab pemegang sijil halal
 3. Tanggungjawab HE, IHC, & pekerja
 4. Komiti Halal dalaman
 5. Persiapan Pembaharuan

1
iii. Haiwan Jallalah
22 Min
 • 4p isu semasa
 • fatwa semasa
 • haiwan al-jallalah
 • tumbuhan al-jallalah

1
iv. Halalan Thoyibban
43 Min
 • Apa itu thoyyiban
 • Apakah kepentingan thoyyiban
 • Kebersihan pengendali makanan
 • Peralatan dan perkakasan
 • Perlupusan sampas
 • Kawalan Makhluk Perosak
 • Kawalan Penerimaan bahan Mentah

1
v. Maqasid Syariah
16 Min
 • Maqasid shariah & aplikasi dalam industri halal
 • Memelihara agama
 • Memelihara nyawa
 • Memelihara keturunan
 • Memelihara harta benda

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 0 students
Duration: 3 Hours
Lectures: 5
Video: 2 Hours 30 Min
Level: Beginner
Audit Halal, Pasca Sijil Halal dan Halal Toyyiba
Price:
RM99.50