Bengkel Mengenali Kategori Hadith

Kursus bersijil yang berdurasi hampir 3 jam ini bertujuan untuk memberikan kefahaman mengenai kategori hadith yang digariskan ilmuwan islam kepada masyarakat awam dari Ustaz Dr. Faisal Ahmad Shah.

Kursus ini bermula dengan penerangan definisi umum al-hadith dan diikuti penjelasan pembahagian umum al-hadith kepada ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Seterusnya pemahaman pembahagian hadith diterima (maqbul) dan ditolak (mardud) dijalankan

Antara kandungan kursus ini adalah:
• Definisi umum al-hadith
• Pembahagian umum al-hadith kepada ilmu riwayah dan ilmu dirayah.
• Pembahagian hadith diterima (maqbul) dan ditolak (mardud)/
• Pembahagian hadith diterima (maqbul) kepada hadith sahih, hadith sahih lighayrihi, hadith hasan lizatihi, hadith hasan lighayrihi.
• Penerangan mengenai kategori hadith ditolak (mardud).

Di akhir kursus ini anda akan:
1. Memahami asas kategori hadith
2. Memahami kategori hadith yang diterima (maqbul) dan ditolak (mardud)

Kursus ini terbuka kepada orang awam yang ingin belajar lebih lanjut mengenai hadith.

Nota

1
Nota Kursus

1
Definisi Umum Al-hadith
15 min
Penerangan mengenai definisi umum al-hadith oleh  Ustaz Dr. Faisal Ahmad Shah

1
Pembahagian umum al-hadith kepada ilmu riwayah dan ilmu dirayah
21 min
Penerangan mengenai pembahagian umum al-hadith kepada: ilmu riwayah & ilmu dirayah

1
Pembahagian hadith diterima (maqbul) dan ditolak (mardud)
2 jam 11 min
Pembahagian hadith diterima (maqbul) dan ditolak (mardud)/Pembahagian hadith diterima (maqbul) kepada hadith sahih, hadith sahih lighayrihi, hadith hasan lizatihi, hadith hasan lighayrihi.Penerangan mengenai kategori hadith ditolak (mardud).

1
Kuiz Al hadith
5 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Price:
RM89 RM49.90