Asas Penyediaan & Analisa Perakaunan & Kewangan (For Non-Financial Manager)

Kursus pendek bersijil melalui rakaman video hampir 5 jam ini memberikan panduan dan pendedahan terhadap konsep perakaunan dan aplikasinya dalam perniagaan yang distrukturkan khas bagi mereka yang bukan dari latar belakang Perakauanan atau Perniagaan. Modul ini juga akan menerangkan tentang proses penyediaan penyata akaun dan jenis-jenis penyata kewangan yang sering digunakan dalam pelbagai jenis dan kelas perniagaan.

Amat jarang kedapatan kursus atau kelas berkaitan Financial Accounting For Non-Financial Managerial yang dijalankan di dalam Bahasa Malaysia. Atas kesedaran tersebut, pihak kami memperkenalkan Modul Kursus Financial Accounting For Non-Financial Manager ini dengan bimbingan Subject Matter Expert, Dr Nor Asiah Yaakob dari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) yang mempunyai pengalaman lebih 11 tahun dalam mengajar subjek perakaunan. Ia adalah program khas yang disusun untuk platform e-learning myclaaz.com dan mycourse.my.

PADA AKHIR KURSUS INI, PARA PESERTA AKAN DAPAT MEMAHAMI:
· Kepentingan perakaunan dalam perniagaan.
· Proses penyediaan penyata perakaunan dan jenis-jenis penyata yang sering digunakan dalam pelbagai jenis dan kelas perniagaan.
· Tujuan dan kepentingan penyediaan bajet dan aliran kewangan sebagai perancangan perniagaan dan alat pemantau untuk sumber kewangan perniagaan.
· Cara menganalisa pencapaian syarikat dengan menggunakan maklumat perakuanan untuk tujuan membuat keputusan.
· Topik-topik yang berkaitan dengan perakaunan yang perlu diketahui oleh para peserta.

TAJUK-TAJUK YANG AKAN DIBINCANGKAN:
1. Introduction to Accounting
2. Accounting Equation & Chart of account
3. Preparation of Financial Statements
4. Financial Planning
5. Financial Statement Analysis
6. Other Accounting Topics

1. Introduction to Accounting

1
Video Introduction to Accounting
13 minutes
2
Notes

2. Accounting Equation and Chart of Account

1
Video Accounting Equation and Chart of Account
1 hour 51 minutes
2
Notes

3. Preparing the Financial Statements

1
Video Preparing the Financial Statements
56 minutes
2
Notes

4. Financial Planning

1
Video Financial Planning
1 hour 20 minutes
2
Notes

5. Financial Statement Analysis

1
Video Financial Statement Analysis
35 minutes
2
Notes

6. Other Accounting Topics

1
Video Other Accounting Topics
12 minutes
2
Notes

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Get course
Enrolled: 56 students
Duration: 5 Hours
Lectures: 12
Video: 5 Hours
Level: Beginner
Asas Penyediaan & Analisa Perakaunan & Kewangan (For Non-Financial Manager)
Price:
RM250 RM89