Fiqh Muamalat dan Isu Semasa Kewangan

Kursus online Fiqh Muamalat dan isu semasa ini adalah merupakan rakaman 16 siri video selama hampir 13 jam setengah yang menawarkan sijil di akhirnya. Ia adalah siri-siri rakaman yang pernah disiarkan melalui stesen radio Malaysia Klasik FM. Rakaman bagi kursus ini akan membantu anda dalam meningkatkan ilmu Muamalat terutama dari sudut hukum-hukam dalam pengurusan kewangan moden, perbankan Islam serta menjawab pelbagai isu semasa berkaitan kewangan. Kursus ini akan disampaikan oleh Dr Zaharuddin Abd Rahman, Pengarah Urusan Elzar Shariah Solutions Sdn Bhd dan juga penasihat Shariah di Suruhanjaya Sekuriti & KWSP Simpanan Shariah.

SIAPA MESTI SERTAI KURSUS INI?
Kursus ini adalah sesuai kepada mereka dalam kalangan:
a. Ilmuan Kewangan Islam
b. Ahli Perniagaan
c. Pengkaji dan pelajar
d. Orang Awam

MEDIUM PERBINCANGAN
Penjelasan akan dibuat di dalam Bahasa Malaysia.

ANTARA TOPIK YANG AKAN DIBINCANGKAN
1. Overview Perancangan Kewangan Islam
2. Halal & Haram dalam Urusan Kewangan
3. Elemen Haram dalam Riba dan Bentuk Semasanya
4. Gharar dan Judi
5. Iklan dan Promosi Dalam Perniagaan
6. Hutang dan Kedudukannya Dalam Islam
7. Perbankan Islam Satu Kewajiban
8. Pelaburan Halal dan Ciri-Cirinya
9. Jual Beli Saham dalam Islam
10. Pelaburan dan Jual Beli Melalui Online
11. Jual Beli dan Pelaburan Emas
12. Forex Trading dan Hukum Hakamnya
13. Hukum Perniagaan Insurans vs Takaful
14. Kaedah dan Teknik Pembersihan Harta Haram
15. Perbincangan hukum Kontrak Niaga Hadapan Sawit (FCPO)
16. Virus Rasuah


SIJIL LULUS

Di akhir kursus ini, peserta dikehendaki melengkapkan 90% daripada keseluruhan modul untuk melayakkan diri mendapatkan Sijil Pencapaian Khas.

Siri 1 : Mukaddimah Halal & Haram dalam Urusan Kewangan

Siri 2: Elemen Haram dalam Riba dan Bentuk Semasanya

Siri 4: Iklan dan Promosi Dalam Perniagaan

Siri 5: Hutang dan Kedudukannya Dalam Islam

Siri 6: Perbankan Islam Satu Kewajiban

Siri 7: Pelaburan Halal dan Ciri-Cirinya

Siri 8: Jual Beli Saham dalam Islam

Siri 9: Pelaburan dan Jual Beli Melalui Online

Siri 10: Jual Beli dan Pelaburan Emas

Siri 11: Forex Trading dan Hukum Hakamnya

Siri 12: Hukum Perniagaan Insurans vs Takaful

Siri 13: Kaedah dan Teknik Pembersihan Harta Haram

Siri 14 : Perbincangan Hukum Kontrak Niaga Hadapan Sawit (FCPO)

4
4 out of 5
1 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
0
Stars 4
1
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
Price:
RM199 RM49.90