Fiqh Muamalat dan Isu Semasa Kewangan

Kursus online Fiqh Muamalat dan isu semasa ini adalah merupakan rakaman 16 siri video selama hampir 13 jam setengah yang menawarkan sijil di akhirnya. Ia adalah siri-siri rakaman yang pernah disiarkan melalui stesen radio Malaysia Klasik FM. Rakaman bagi kursus ini akan membantu anda dalam meningkatkan ilmu Muamalat terutama dari sudut hukum-hukam dalam pengurusan kewangan moden, perbankan Islam serta menjawab pelbagai isu semasa berkaitan kewangan. Kursus ini akan disampaikan oleh Dr Zaharuddin Abd Rahman, Pengarah Urusan Elzar Shariah Solutions Sdn Bhd dan juga penasihat Shariah di Suruhanjaya Sekuriti & KWSP Simpanan Shariah.

SIAPA MESTI SERTAI KURSUS INI?
Kursus ini adalah sesuai kepada mereka dalam kalangan:
a. Ilmuan Kewangan Islam
b. Ahli Perniagaan
c. Pengkaji dan pelajar
d. Orang Awam

MEDIUM PERBINCANGAN
Penjelasan akan dibuat di dalam Bahasa Malaysia.

ANTARA TOPIK YANG AKAN DIBINCANGKAN
1. Overview Perancangan Kewangan Islam
2. Halal & Haram dalam Urusan Kewangan
3. Elemen Haram dalam Riba dan Bentuk Semasanya
4. Gharar dan Judi
5. Iklan dan Promosi Dalam Perniagaan
6. Hutang dan Kedudukannya Dalam Islam
7. Perbankan Islam Satu Kewajiban
8. Pelaburan Halal dan Ciri-Cirinya
9. Jual Beli Saham dalam Islam
10. Pelaburan dan Jual Beli Melalui Online
11. Jual Beli dan Pelaburan Emas
12. Forex Trading dan Hukum Hakamnya
13. Hukum Perniagaan Insurans vs Takaful
14. Kaedah dan Teknik Pembersihan Harta Haram
15. Perbincangan hukum Kontrak Niaga Hadapan Sawit (FCPO)
16. Virus Rasuah


SIJIL LULUS

Di akhir kursus ini, peserta dikehendaki melengkapkan 90% daripada keseluruhan modul untuk melayakkan diri mendapatkan Sijil Pencapaian Khas.

Pembukaan : Overview Perancangan Kewangan Menurut Perspektif Islam

1
Vide Penjelasan oleh Dr Zaharuddin
1 hour
Pendapatan- Kerjaya- Pelaburan- Hadiah- Pusaka & Warisan- Bisnes & Side IncomePerbelanjaan & Urusan Harta- Nafqah- Zakat, Sedeqah & Perlindungan- Hutang & Pinjam- Perbankan & Pelaburan- Pembersihan Harta Kotor

Siri 1 : Mukaddimah Halal & Haram dalam Urusan Kewangan

1
Rakaman Mukaddimah Halal Haram Urusan Kewangan
42 minutes

Siri 2: Elemen Haram dalam Riba dan Bentuk Semasanya

1
Rakaman Elemen Haram dalam Riba dan Bentuk Semasanya
2 hours

Siri 3: Gharar dan Judi

1
Rakaman Gharar dan Judi
54 minutes

Siri 4: Iklan dan Promosi Dalam Perniagaan

1
Rakaman Iklan dan Promosi Dalam Perniagaan
47 minutes

Siri 5: Hutang dan Kedudukannya Dalam Islam

1
Rakaman Hutang dan Kedudukannya Dalam Islam

Siri 6: Perbankan Islam Satu Kewajiban

1
Rakaman Perbankan Islam Satu Kewajiban

Siri 7: Pelaburan Halal dan Ciri-Cirinya

1
Rakaman Pelaburan Halal dan Ciri-Cirinya
59 minutes

Siri 8: Jual Beli Saham dalam Islam

1
Rakaman Jual Beli Saham dalam Islam
55 minutes

Siri 9: Pelaburan dan Jual Beli Melalui Online

1
Rakaman Pelaburan dan Jual Beli Melalui Online
56 minutes

Siri 10: Jual Beli dan Pelaburan Emas

1
Rakaman Jual Beli dan Pelaburan Emas
52 minutes

Siri 11: Forex Trading dan Hukum Hakamnya

1
Rakaman Forex Trading dan Hukum Hakamnya

Siri 12: Hukum Perniagaan Insurans vs Takaful

1
Rakaman Hukum Perniagaan Insurans vs Takaful
41 minutes

Siri 13: Kaedah dan Teknik Pembersihan Harta Haram

1
Rakaman Kaedah dan Teknik Pembersihan Harta Haram
41 minutes

Siri 14 : Perbincangan Hukum Kontrak Niaga Hadapan Sawit (FCPO)

1
Rakaman penjelasan Perbincangan Hukum Kontrak Niaga Hadapan Sawit (FCPO)
16 mins

Siri 15: Ciri Rasuah dan Hukum Berkaitan

1
Rakaman Penjelasan Dosa Rasuah
1.5 hours
 • Konsep Rasuah
 • Jenis Rasuah
 • Rasuah adalah Jenayah Agama
 • Beza Upah dan Rasuah
 • Kezaliman Rasuah dan Kesannya
 • Penyucian Harta Rasuah

Siri 16: Konsep Gharar dan Isu Semasa

1
Rakaman Penjelasan Konsep Gharar dan Isu Semasa
1 hour
 • Konsep Gharar
 • Jenis Gharar dan Hukumnya
 • Gharar dalam Hutang dan Jual Beli
 • Perbezaan Gharar, Judi dan Riba
 • Gharar dalam Ijab dan Qabul
 • Bentuk Gharar Kontemporari
 • Persoalan 1: Pre-Order
 • Persoalan 2: Jual Beli Binatang Bunting
 • Persoalan 3: Lelong
 • Persoalan 4: Insurans
 • Persoalan 5: Jual Beli Kereta Terpakai
 • Kepentingan Fiqh Muamalat
4
4 out of 5
1 Ratings

Detailed Rating

Stars 5
0
Stars 4
1
Stars 3
0
Stars 2
0
Stars 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Show more
Please, login to leave a review
Price:
RM199 RM49.90