Kursus Methodologi Saringan Saham Patuh Syariah

Kursus pendek bersijil selama 3 jam ini bertujuan untuk menjelaskan tentang justifikasi Syariah dalam penyaringan aktiviti sesebuah perniagaan dan ratio kewangan yang diaplikasikan bagi menentukan status kepatuhan Syariah sesebuah saham syarikat atau sekuriti di Malaysia. Modul ini juga akan menerangkan kaedah pengiraan yang digunapakai oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia sebagai ‘benchmark’ dan panduan dalam saringan sekuriti patuh Syariah.

Modul Kursus Methodologi Saringan Saham Patuh Syariah ini dibimbing oleh dua orang pakar kewangan Islam iaitu Dr. Zaharuddin Abd Rahman dan juga Dr. Shamsiah Mohamed, yang kedua-duanya merupakan Ahli Majlis Penasihat Shariah di Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Dr Shamsiah juga kini berkhidmat sebagai Penasihat Syariah di Bursa Malaysia dan beberapa syarikat korporat dan Institusi kewangan Islam. Kursus ini melayakkan peserta yang tamat dengan lulus dengan 10 CPE points.

Kursus Methodologi Saringan Saham Patuh Syariah ini juga adalah program khas yang disusun untuk platform e-learning myclaaz.com dan mycourse.my.

SIAPA MESTI SERTAI KURSUS INI?
Pengisian adalah sesuai untuk mereka yang terlibat di dalam industri kewangan Islam dari kalangan :
– Ilmuan Shariah
– Ahli Akademik
– Pengkaji dan pelajar
– Pemilik Perniagaan
– Pelabur
– Orang Awam

TOPIK DAN MEDIUM PERBINCANGAN
Penjelasan akan dibuat di dalam Bahasa Malaysia.

ANTARA TOPIK YANG AKAN DIBINCANGKAN
1. Saringan Aktiviti dan Saham Perniagaan
2. Justifikasi Saringan Kewangan Patuh Syariah
3. Ijtihad Dalah Hal Kuantitatif dan Pendasar
4. Proses dan Contoh Saringan Sekuriti Patuh Syariah
5. Panduan Pelupusan Sekuriti Tidak Patuh Syariah
6. Kajian Kes

KUIZ RINGKAS DAN SIJIL LULUS
Di akhir kursus ini, pelajar dikehendaki menjawab 25 soalan kuiz bagi memastikan kefahaman, mereka yang lulus dengan markah 50% ke atas akan layak mendapatkan Sijil Pencapaian Khas serta 10 CPE Points.

AKREDASI: 10 MATA CPE

Sekiranya anda seorang pemegang Lesen CMRSL dan ERP, anda boleh menuntut mata CPE anda dengan menghubungi kami di elzarshariah@gmail.com atau 011-2067 7990.

1. Pengenalan Aktiviti dan Perniagaan Patuh Syariah

1
Video Pengenalan Aktiviti dan Perniagaan Patuh Syariah
17 minutes
2
Nota Pengenalan Aktiviti dan Perniagaan Patuh Syariah

2. Justifikasi Saringan Aktiviti dan Kewangan Patuh Syariah

1
Video Saringan Kewangan Perniagaan Patuh Syariah
30 minutes
2
Nota Saringan Kewangan Perniagaan Patuh Syariah

3. Ijtihad Dalam Hal Kuantitatif dan Pendasar

1
Video Ijtihad Dalam Hal Kuantitatif dan Pendasar
19 minutes
2
Nota Ijtihad Dalam Hal Kuantitatif dan Pendasar

4. Proses Saringan Sekuriti Patuh Syariah di Malaysia

1
Video Proses Saringan Sekuriti Patuh Syariah di Malaysia
40 minutes
2
Nota Proses Saringan Sekuriti Patuh Syariah Di Malaysia

5. Cara Pengiraan

1
Video Cara Pengiraan
18 minutes
2
Nota Cara Pengiraan

6. Contoh Saringan Sekuriti Patuh Syariah di Malaysia

1
Video Contoh Saringan Sekuriti Patuh Syariah di Malaysia
16 minutes
2
Nota Contoh Saringan Sekuriti Patuh Syariah di Malaysia

7. Panduan Pelupusan Sekuriti Tidak Patuh Syariah

1
Video Panduan Pelupusan Sekuriti Tidak Patuh Syariah
9 minutes
2
Nota Panduan Pelupusan Sekuriti Tidak Patuh Shariah

9. Kajian Kes

1
Video Case Study
27 minutes
2
Case Study

Kuiz Kefahaman Methodologi Saringan Saham Patuh Syariah

1
25 Soalan Kefahaman Methodologi Saringan Saham Patuh Syariah
25 questions

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Kursus Methodologi Saringan Saham Patuh Syariah
Price:
RM349 RM129