Pengajian Syariah Islam Tingkatan 5 SPM – Usul Fiqh

Pengajian Syariah Islam Tingkatan 5 – Usul Fiqh
Persediaan Intensif SPM

Topik ulasan
1. Am dan Khas
a. Pengertian am dan khas
b. Bentuk-bentuk Lafaz ‘Am
– Alfaz Jumu’
– Mufrad dan Jama’ dengan Alif Lam Istighraqiah
– Mufrad dan Jama dengan Idafah
– Nakirah dengan In Syarat, La Nahiah dan La Nafiah
– Isim Mausul
– Isim Syarat
– Isim Istifham
c. Lafaz Khas
– Takhsis Quran dengan Quran
– Takhsis Quran dengan Hadis
– Takhsis Hadis dengan Quran
– Takhsis Hadis dengan Hadis
– Takhsis dengan Ijma’
– Takhsis dengan pancaindera
– Takhsis dengan aqal
– Takhsis dengan uruf dan adat

2. Mutlaq dan Muqayyad
a. Pengertian
b. Hukum lafaz Mutlaq dan Muqayyad
c. Analisa Perbezaan Mutlaq Muqayyad dan Am serta Khas
d. Kepentingan Pengunaannya

3. Nasikh dan Mansukh
a. Pengertian
b. Perkara yang tidak boleh dinasakhkan
c. Bahagian, Jenis dan Bentuk Nasakh
d. Analisa & Kesan Kepada Hukum

Pengajar : Ustaz Dr Zaharuddin Abdul Rahman

 

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Pengajian Syariah Islam Tingkatan 5 SPM – Usul Fiqh
Price:
RM30 RM15