Perubatan Holistik : Mengintegrasikan Pengubatan Islam Dan Perubatan Moden

Kursus rakaman Perubatan Holistik : Mengintegrasikan Pengubatan Islam Dan Perubatan Moden berdurasi 1 jam oleh Dr Rushdi Ramli ini akan ... Show more
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
  • Reviews
Copy of POSTER MYCOURSE (2)

Perubatan holistik adalah bermaksud bidang perubatan yang bersifat saling berkait antara satu sama lain sebagai satu sistem bersepadu menyeluruh, bukan sekadar menyentuh aspek-aspek tertentu sahaja. Di dalam konteks perubatan bermaksud adalah menjadikan perubatan islam dan moden berkait di antara satu sama lain.

Kursus rakaman Perubatan Holistik : Mengintegrasikan Pengubatan Islam Dan Perubatan Moden berdurasi 1 jam oleh Dr Rushdi Ramli ini akan menerangkan apakah keperluan dalam menintegrasikan perubatan islam dan perubatan moden.

 

Siapa yang sesuai mengikuti kursus ini:

  • Orang awam yang mahu mengetahui apa keperluan dan kebenaran dalam islam untuk perubatan moden dalam islam
  • Pelajar
  • Pengamal perubatan
  • Pensyarah