Syarah Matan Al-Ajurumiyyah Nahu Bahasa Arab

Kursus pendek bersijil berdurasi 6 jam ini melalui penyampaian oleh Ustaz Ahmad Fauwaz Fadzil yang akan memberikan syarah Matan Ajurumiyyah tentang ilmu nahu yang menjadi asas utama dalam kefahaman Bahasa Arab.

Matan Ajurumiyyah merupakan sebuah matan (kitab) yang dikarang oleh al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud ash-Shanhaji yang menjadi rujukan utama pelajar-pelajar pondok terutamanya di Asia Tenggara untuk mempelajari ilmu nahu. Matan ini mempunyai sebanyak 24 bab yang mencakupi hampir keseluruhan ilmu nahu dan ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah dan tersusun untuk difahami dengan penceritaan langsung kepada intipati utama kandungan melalui kaedah dan contoh.

KANDUNGAN KURSUS
1.0 Pengenalan
2.0 Bab Kalam
3.0 Bab I’rab dan Cara Mengenal Tanda-Tanda I’rab
4.0 Fasal Kata-Kata yang di-I’rabkan

SIAPA MESTI SERTAI KURSUS INI?
Kursus ini adalah sesuai kepada mereka dalam kalangan:
a. Ilmuan Bahasa
b. Ahli Akademik
c. Pengkaji dan pelajar
d. Orang Awam

MEDIUM PERBINCANGAN
Penjelasan akan dibuat di dalam Bahasa Malaysia.

SIJIL LULUS
Di akhir kursus ini, peserta dikehendaki lulus 50% ujian kefahaman untuk melayakkan diri mendapatkan Sijil Pencapaian Khas.

Pendahuluan

1
Video Pendahuluan
40 minutes
 • Pengenalan Kitab Matan al-Jurumiyyah dan Kelebihannya
 • Kelebihan Mempelajari Bahasa Arab 
 • Aliran, Falsafah dan Cabang-Cabang Bahasa Arab
 • Cara Mempelajari Bahasa Arab
 • Pengenalan Turath dan Mantiq
 • Pengenalan Haqiqat dan Majaz

Bab Kalam

1
Video Bab Kalam
50 minutes
 • Definisi Kalam
 • Jenis-Jenis Kalam
 • Pengenalan Isim, Fi'il dan Haraf dan Cara Mengenalinya

Bab I'rab dan Cara Mengenal Tanda-Tanda I'rab

1
Video Bab I’rab dan Cara Mengenal Tanda-Tanda I’rab
50 minutes
 • Definisi I'rab
 • Tanda Rofa'
 • Tanda Nashab
 • Tanda Jar
 • Tanda Jazm

Fasal Kata-Kata Yang Di-'Irab

1
Video Fasal Kata Kata Yang Di-I’rab
40 minutes
 • Kata-Kata yang Di-I'rab dengan Baris
 • Kata-Kata yang Di-I'rab dengan Huruf
2
Video Isim yang Dirafa’kan
1.5 hours
 • Isim Faa'il
 • Isim Maf'ul
 • Mubtada'
 • Khabar Mubtada'
 • Isim Kaana
 • Khabar Inna
 • Na'at
 • 'Athaf
 • Taukid
 • Badal
3
Video Isim yang Dinasabkan dan Dikhafadkan
1 hours
 • Maf'ul Bih
 • Mashdar
 • Dzharaf Zaman
 • Dzharaf makan
 • Hal
 • Tamyiz
 • Mustasna
 • Isim La
 • Munada
 • Maf'ul Min Ajlih
 • Maf'ul Ma'ah
 • Khabar Kaana
 • Isim Inna
 • Khabar dari isim yang semisal kaana dan isim dari isim yang semisal inna
 • Pengikut dari yang dinashabkan; na'at, 'athaf, taukid dan badal

Ujian Kefahaman

1
Ujian Kefahaman Kursus Syarah Matan al-Ajrumiyyah
15 questions

Ujian kefahaman ini mengandungi 15 soalan objektif. Anda dikehendaki untuk menjawab SEMUA soalan. Markah lulus adalah 50%. Ujian ini tidak terikat dengan sebarang masa menjawab, ia terpulang mengikut keselesaan masa anda sendiri.


Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Syarah Matan Al-Ajurumiyyah Nahu Bahasa Arab
Price:
RM129 RM39