Mendekati Fiqh Perubatan

Kursus rakaman mendekati fiqh perubatan berdurasi 1 jam yang dirakam di Konvensyen Fiqh Perubatan 2023 menceritakan mengenai Fiqh perubatan iaitu ... Show more
0
0 reviews
  • Description
  • Curriculum
  • Reviews
Copy of POSTER MYCOURSE

Fiqh perubatan merupakan bidang ilmu yang penting dalam Islam, yang menyediakan kerangka kerja etika dan panduan untuk perubatan yang beretika. Ia membantu umat Islam memahami bagaimana prinsip-prinsip agama dapat digunakan dalam konteks kesihatan dan perubatan. Fiqh perubatan juga memastikan kesahihan dan kelayakan prosedur perubatan serta memandu dalam pengambilan keputusan kesihatan yang berasaskan nilai-nilai Islam. Ia menggalakkan etika dalam perubatan, merangkumi aspek kesihatan mental, dan memberikan landasan kepada profesion perubatan untuk memastikan perkhidmatan mereka selaras dengan ajaran agama Islam. Fiqh perubatan juga memainkan peranan penting dalam memadukan nilai-nilai agama dengan pengetahuan perubatan moden, memastikan kesihatan fizikal dan rohani komuniti Muslim.

Kursus rakaman mendekati fiqh perubatan berdurasi 1 jam yang dirakam di Konvensyen Fiqh Perubatan 2023 pada 3 – 4 Oktober 2023 ini memberikan penerangan untuk mereka yang ingin mula mempelajari konsep fiqh perubatan oleh Penceramah Ustaz Ahmad Fauwaz bin Ali @ Fadzil.

Siapa yang sesuai untuk mengikuti kursus ini:

  • Pelajar
  • Mereka yang berminat belajar mengenai fiqh perubatan tapi tiada asas perubatan
  • Orang awam