Konsep, Aplikasi & Isu Perbankan Islam (Basic)

Kursus pendek bersijil melalui video hampir 5 jam ini memberikan panduan dan pendedahan terhadap konsep umum Kewangan Islam semasa, aplikasi & isu semasa (Peringkat Asas). Kursus ini dibina oleh Elzar Shariah Solutions Sdn Bhd dengan bimbingan Subject Matter Expert, Dr Zaharuddin Abd Rahman. Ia adalah program khas yang disusun untuk platform e-learning myclaaz.com dan mycourse.my. Peserta yang telah menamatkan semua silibus kurikulum dan berjaya dalam ujian akhir akan memperolehi Sijil Eksekutif dalam Kewangan Islam Semasa 1.0.

Melalui kursus ini para peserta akan dapat mempelajari hal berikut :

1. PENDAHULUAN
Pengurusan harta sebagai seorang khalifah Allah
Elemen-elemen utama yang dilarang
-Riba
-Ketidakpastian (Gharar)
-Pertaruhan (Judi)

2. GARIS PANDUAN HALAL PEMBELIAN EMAS

3. PERNIAGAAN & SISTEM MLM

4. FOREX TRADING & HUKUMNYA

5. ISU-ISU PERBANKAN & KEWANGAN ISLAM
Isu Pertama : Kerangka Konvensional & Ubah Nama?
Isu Kedua: Kadar Untung Tinggi ?
Isu Ketiga : Kelebihan Kiraan Perbankan Islam
Isu Keempat : Menjual Dua Kali Ganda Harga
Isu Kelima : Conflict of Interest
Isu Keenam : Produk Berasaskan Hutang & Bukan Perkongsian
Isu Ketujuh : Menggunakan Benchmark Riba

Preview

1
Video Preview Kursus
4 min
2
Kandungan Kursus

1. Harta Sebagai Amanah dan Tanggungjawab

1
Video Harta Sebagai Amanah
6 mins
2
Nota Intro Harta sebagai Amanah
3 pages

2. Elemen utama yang dilarang - Riba

1
Video Kuliah Penjelasan Riba
22 min
2
Nota Definisi Riba, Jenis dan Bentuk Semasa Dalam Instrumen Kewangan
10 pages

3. Elemen yang Dilarang- Ketidakpastian (Gharar) dan Pertaruhan (Judi)

1
Video Kuliah Penjelasan Gharar
16 min
2
Nota Gharar dan Judi
3 pages

4. Jual Beli Emas & Syaratnya

1
Video Kuliah Penjelasan Emas dan Syarat
9 min
2
Nota Jualbeli Emas dan Syarat
1 page

5. Forex Trading & Hukumnya

1
Video Kuliah Penjelasan Forex Trading
15 min
2
Nota Forex Trading & Hukumnya
8 pages

6. Multilevel Marketing dan Perbincangan Hukumnya

1
Video Kuliah Penjelasan MLM & hukum
10 min
2
Nota MLM dan hukumnya
2 pages

7. Isu-isu Kerap Perbankan Islam

1
Isu Pertama : Kerangka Konvensional & Ubah Nama?
22 min
2
Isu Kedua: Kadar Untung Tinggi ?
29 min
3
Nota isu 1 dan 2
8 pages
4
Isu Ketiga : Kelebihan Kiraan Perbankan Islam
5
Isu Keempat : Menjual Dua Kali Ganda Harga
6
Isu Kelima : ‘Conflict of Interest’ Penasihat Shariah
7
Nota isu 3,4 dan 5
8 pages
8
Isu Keenam : Produk Berasaskan Hutang & Bukan Perkongsian
17 min
9
Isu Ketujuh : Menggunakan Benchmark Riba
10
Nota 6, 7 dan Penutup
3 pages

Soalan Ujian

1
Sila jawab kesemua soalan dengan betul.
10 questions

Live Session

1
Live Class Soal Jawab & Kesimpulan
2 hours

Click here

https://mycourse.my/stm-zoom/live-session-dr-uzar/

Akan bersiaran pada 9 Mac 2022 jam 11 am

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Konsep, Aplikasi & Isu Perbankan Islam (Basic)
Price:
RM299 RM69