Teacher Courses

Kursus bersijil yang berdurasi 5 jam ini bertujuan untuk mengetengahkan cara-cara untuk mencapai kesempurnaan solat dan rahsia bagaimana untuk mend...
Beginner
15 Lectures
7.5 hours
Add to Wishlist
RM99 RM59
Academic Writing
2 hours
RM119 RM39
Kursus pendek bersijil melalui video hampir 2 jam ini memberikan panduan dan pendedahan berekenaan teknik dan strategi pemilihan topik dan tajuk te...
Intermediate
3 Lectures
2 hours
Add to Wishlist
RM119 RM39
New
Kursus Labur Saham & Digital Asset Kripto selama hampir 7 jam ini akan menyentuh Konsep, Aplikasi & Patuh Shariah, modul dibina oleh Elzar ...
Beginner
15 Lectures
7 hours
Add to Wishlist
RM189 RM119
Islamic Finance
5 hours
RM299 RM69
Kursus pendek bersijil melalui video hampir 5 jam ini memberikan panduan dan pendedahan terhadap konsep umum Kewangan Islam semasa, aplikasi & ...
Beginner
24 Lectures
5 hours
Add to Wishlist
RM299 RM69
Islamic Finance
11 hours
RM199 RM49
Kursus online Fiqh Muamalat dan isu semasa ini adalah merupakan rakaman 14 siri video selama hampir 11 jam yang menawarkan sijil di akhirnya. Ia ad...
Beginner
15 Lectures
11 hours
Add to Wishlist
RM199 RM49
Kursus pendek selama hampir 3 jam ini memfokuskan kepada kepelbagaian ijtihad di kalangan ulama, mazhab Islam, fiqh waqi'e dan sunnah serta adaptas...
Intermediate
6 Lectures
3.5 hours
Add to Wishlist
RM99 RM39
Kursus pendek dengan bersijil selama 2 jam ini mempersembahkan huraian beberapa elemen haram yang kerap berlaku dalam ekonomi dan turut menjawab pe...
1 Lectures
2 hours
Add to Wishlist
RM59 RM19
New
Kursus ringkas syarah kitab Fiqh melalui video hampir 19 jam ini memberikan panduan dan huraian beberapa bab terpilih dari kitab yang dikarang oleh...
Beginner
14 Lectures
19 hours
Add to Wishlist
RM99 RM39
New
Kursus pendek bersijil melalui video hampir 29 jam ini memberikan panduan dan pendedahan tentang sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Yahya bin Sya...
Beginner
20 Lectures
29 hours
Add to Wishlist
RM159 RM39
New
Kursus pendek bersijil melalui video hampir 9 jam ini memberikan panduan dan pendedahan tentang sebuah kitab yang dikarang oleh Ibn Jauzi, kitab in...
Beginner
9 Lectures
9 hours
Add to Wishlist
RM139 RM39
New
Kursus pendek bersijil melalui video hampir 2 jam ini memberikan panduan dan pendedahan dan analisa pelbagai ciri Saham Keutamaan dari Perspektif P...
Intermediate
7 Lectures
2 hours
Add to Wishlist
RM499 RM199
New
Kursus pendek bersijil melalui video hampir 2 jam ini memberikan panduan dan pendedahan terhadap pengurusan mmosi dan teknik penyediaan 'Trading Pl...
Intermediate
3 Lectures
2 hours
Add to Wishlist
RM189 RM59