Teacher Courses

Fiqh
3.5 hours
RM99 RM59
Kursus bersijil yang berdurasi 3 jam setengah ini bertujuan untuk mengetengahkan cara-cara untuk mencapai kesempurnaan puasa dan adab-adab dalam be...
Beginner
15 Lectures
3.5 hours
Kursus pendek dengan bersijil selama 2 jam ini mempersembahkan huraian beberapa elemen haram yang kerap berlaku dalam ekonomi dan turut menjawab pe...
1 Lectures
2 hours
Kursus pendek selama hampir 3.5 jam ini memfokuskan kepada kepelbagaian ijtihad di kalangan ulama, mazhab Islam, fiqh waqi’e dan sunnah serta...
Intermediate
3 Lectures
3.5 hours
Kursus bersijil yang berdurasi 5 jam ini bertujuan untuk mengetengahkan cara-cara untuk mencapai kesempurnaan solat dan rahsia bagaimana untuk mend...
Beginner
11 Lectures
3.5 hours
Academic Writing
2 hours
RM119 RM39
Kursus pendek bersijil melalui video hampir 2 jam ini memberikan panduan dan pendedahan berekenaan teknik dan strategi pemilihan topik dan tajuk te...
Intermediate
3 Lectures
2 hours
New
Kursus Labur Saham & Digital Asset Kripto selama hampir 7 jam ini akan menyentuh Konsep, Aplikasi & Patuh Shariah Pelaburan Saham dan Aset ...
Beginner
15 Lectures
7 hours
RM189 RM119
Islamic Finance
5 hours
RM299 RM69
Kursus pendek bersijil melalui video hampir 5 jam ini memberikan panduan dan pendedahan terhadap konsep umum Kewangan Islam semasa, aplikasi & ...
Beginner
25 Lectures
5 hours
Islamic Finance
4
4
RM199 RM49.90
4
4 (1)
Kursus online Fiqh Muamalat dan isu semasa ini adalah merupakan rakaman 14 siri video selama hampir 12 jam setengah yang menawarkan sijil di akhirn...
Beginner
17 Lectures
13.5 hours
RM199 RM49.90
New
Kursus ringkas syarah kitab Fiqh melalui video hampir 19 jam ini memberikan panduan dan huraian beberapa bab terpilih dari kitab yang dikarang oleh...
Beginner
14 Lectures
19 hours
New
Kursus pendek bersijil melalui video hampir 29 jam ini memberikan panduan dan pendedahan tentang sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Yahya bin Sya...
Beginner
20 Lectures
29 hours
New
Kursus pendek bersijil melalui video hampir 9 jam ini memberikan panduan dan pendedahan tentang sebuah kitab yang dikarang oleh Ibn Jauzi, kitab in...
Beginner
9 Lectures
9 hours
New
Kursus pendek bersijil melalui video hampir 2 jam ini memberikan panduan dan pendedahan dan analisa pelbagai ciri Saham Keutamaan dari Perspektif P...
Intermediate
6 Lectures
2 hours
RM499 RM199